ZKM Executive coaching

Executive Coaching kent veel vormen. Avec biedt executives een op maat gemaakt ZKM arrangement aan, waarbij je de dagelijkse business voor vier ochtenden opzij schuift en het volledig om jou mag draaien. 

Veel mensen vinden het fijn om, los van alle beslommeringen, de geest de kans te geven in de spiegel te kijken en zich mentaal op te frissen. Executives gunnen zichzelf die kans te weinig. Dit programma geeft je de kans om op gedegen wijze de balans op te maken.

ZKM

De eisen die het werk aan je stelt en de druk die je daardoor ervaart, geven meestal te weinig ruimte om stil te staan bij de belangrijke waarden in het leven. Soms speelt die behoefte hoog op en is het tijd om ruimte te nemen voor jezelf: jezelf weer gaan herkennen in het werk, weten waar je voor staat, wat je heeft gevormd en hoe je je huidige leven het liefste wilt inrichten. 

In het ZKM Executive arrangement werken we in drie ochtenden een volledig ZKM- Zelfonderzoek uit. Dat doen we aan de hand van een door jou gekozen thema of vraagstuk dat werk- of privégerelateerd kan zijn.

Wetenschappelijke grondslag van de ZKM
Het Zelfonderzoek vindt zijn oorsprong in de waarderingstheorie van Prof. H. Hermans. De daaruit door hem ontwikkelde ZKM (Zelfkonfrontatiemethode) biedt een wetenschappelijk verantwoord coachingsinstrument om belangrijke gebeurtenissen in het leven in het perspectief van het heden en de toekomst te plaatsen.

De wijze waarop je reageert op life events is tekenend voor wie je bent en hoe je bent opgegroeid. Opgroeien gebeurt echter niet alleen in de jeugd, onder invloed van volwassenen, maar ook op latere leeftijd, onder invloed van de eigen gedachten. Daar gaan we in een ZKM-Zelfonderzoek de vinger achter zetten. Niet alleen kijken we naar hoe je reageert op gebeurtenissen, maar ook wat je ideeën en gevoelens zijn ten aanzien van die gebeurtenissen. We gaan niet psychologiseren, maar plaatsen alles in kaders en perspectief.

Een Zelfonderzoek is geen test, het is een puzzel. Beiden hebben we onze rol: ik als expert in de methodiek, jij als expert van je leven. Onze samenwerking is essentieel voor het succes van het Zelfonderzoek.

“De grootste opbrengst van mijn Zelfonderzoek is dat ik weer kan voelen wie ik ten diepste ben en wat mij in mijn leven heeft gevormd. Het was soms pijnlijk deze zaken onder ogen te zien, maar ik weet nu wanneer ik mezelf tekort doe. Of wanneer ik mijn omgeving tekort doe. Ik heb ervaren dat ik telkens mijn eigen plaat afdraai en weet dat nu steeds vaker te stoppen. Ik voel meer vrijheid dan voorheen en ben voor mijn omgeving (denk ik) een plezieriger mens geworden. Het ZKM arrangement gaf me de tijd en rust om met mezelf aan de slag te gaan.”
(C.K., manager BD)

Een ZKM Executive arrangement wordt voornamelijk aangevraagd door executives en managers op hoog niveau die behoefte hebben aan een gestructureerde manier van naar zichzelf kijken en die niet bang zijn zichzelf tegen te komen. De coach steekt op deze trajecten altijd wat steviger in. De verworven inzichten kunnen tot duidelijke, soms tot rigoureuze keuzes leiden, maar altijd sluiten ze naadloos aan bij persoonlijke doelen, verlangens en mogelijkheden.

Tijdspad
Afhankelijk van de mogelijkheden in jouw agenda, ronden we het Zelfonderzoek in een maand af. Na die tijd plannen we nog eenmaal een evaluatiegesprek om terug te zien op de verworven inzichten en hoe die hun weg hebben gevonden in het dagelijkse leven. Je krijgt veel stof tot nadenken, om op te reflecteren en om mee verder te gaan.

Praktisch
Dit arrangement omvat een volledig Zelfonderzoek, uitgewerkt in drie ruime ochtenden en een nagesprek. De gesprekken duren tussen de drie en vier uur en worden als intensief ervaren. Tussen de afspraken door zijn er (beperkt) huiswerkopdrachten. Houd rekening met circa twee uur werk per opdracht. De gesprekken vinden plaats in de mooie omgeving van Fort Isabella in Vught of een vergelijkbare locatie bij jou in de buurt.

Van te voren hebben we een oriëntatiegesprek om elkaar te leren kennen, te beslissen of we dit beiden zinvol vinden en de focus te bepalen.

Klik hier voor het maken van een afspraak.