Intercoaching voor groepen of teams

InterCoaching is een werkwijze waarop groepen op een coachende wijze intervisie toepassen. Bij InterCoaching leren de deelnemers elkaar te coachen. Tegelijkertijd krijgen ze onder de knie hoe ze coaching in hun dagelijkse werk toe kunnen passen.

InterCoaching is geschikt voor groepen van minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.
Het  omvat 3 bijeenkomsten: 1 van twee dagdelen en 2 van een dagdeel.
Tussen de bijeenkomsten gaan de deelnemers met het geleerde aan de slag en koppelen  hun ervaringen in de volgende bijeenkomst terug. De methode is met name geschikt voor teams of groepen medewerkers die van elkaar willen leren. Dat doen ze door op een gestructureerde wijze het gesprek met elkaar aan te gaan

Het doel van InterCoaching is leidinggevenden of teamleden de gelegenheid bieden onderling praktijkervaringen uit te wisselen. Tevens worden de coachingsvaardigheden worden aangescherpt.

De deelnemers verkrijgen een beter inzicht in het eigen handelen en ontvangen steun bij het oplossen van hun vraagstuk(ken). Zij leren van de wijze waarop anderen met problemen omgaan, waardoor een betere hantering van persoonlijke vraagstukken én meer begrip voor de ander ontstaat. Coachend leiderschap wordt een eenvoudiger te hanteren concept en kan in de praktijk effectiever worden toegepast.

Uiteindelijk zal de groep in staat zijn als zelfstandige groep de intervisie te continueren.

Bij InterCoaching vloeien elementen van intervisie en coaching samen. Er wordt vooral praktisch gewerkt, met af en toe een korte theoretische uitleg.

De deelnemers coachen elkaar, waarbij iedere deelnemer elke bijeenkomst eenmaal de rol van gecoachte op zich neemt en een persoonlijk werkthema bespreekt. De overige groepsleden coachen en de aanwezige begeleider bewaakt het proces.

Het persoonlijke werkthema dat door de deelnemer zelf wordt gekozen, kan als rode draad door de bijeenkomsten lopen. Er kan ook gekozen worden voor één thema per bijeenkomst. Er is alle ruimte om praktijksituaties die men in het werk tegenkomt, te bespreken.

De deelnemers krijgen opdrachten mee ter voorbereiding op iedere bijeenkomst.De deelnemer heeft een actieve en belangrijke rol in de groep en wordt dan ook verwacht bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn.

InterCoaching is een succesvol programma gebleken bij verschillende organisaties, waaronder MSD (v/h Organon) en DSM.